Neutekajte pred splátkami pôžičky – dohodnite sa! Mini pôžičky nie sú výnimka.

Ak sa v priebehu splácania pôžičky alebo mini pôžičky dostanete do problémov so splácaním mesačných splátok, existuje jediné rozumné riešenie: okamžite kontaktuje spoločnosť, ktorá peniaze požičala. Váš veriteľ (ten, kto Vám peniaze požičal) sa určite bude snažiť tento problém spolu s Vami vyriešiť, pretože ani on nechce prísť o peniaze, ktoré Vám požičal. Vždy existuje niekoľko možností, ako sa môžete s veriteľom dohodnúť.

Odklad splátok istiny pôžičky alebo celkový odklad splátok pôžičky na určitý čas

Veriteľ Vám môže ponúknuť odklad splátok pôžičky (buď celkový odklad splátok pôžičky alebo len odklad splátok istiny) na určitý čas, kým svoj problém nevyriešite. Môžete sa napríklad dohodnúť, že tri mesiace bude splácať iba poplatok za posun, alebo úroky, ktoré na pôžičke každý mesiac nabehnú. Za tri mesiace si môžete nájsť novú prácu, alebo iným spôsobom vyriešiť svoj problém so splácaním pôžičky ( jednorazovou úhradou, alebo skonsolidovaním pôžičiek do jednej pôžičky a podobne). Ak sa s veriteľom dohodnete len na splácaní úrokov, dodržujte nové mesačné splátky. Ak si na takéto splátky potrebujete požičať, môžete zvážiť aj využitie online žiadostí o mini pôžičky.

Predĺženie doby splácania pôžičky – bežný úver

Ak je možné pôžičku splácať dlhšiu dobu, ako ste si pri vybavovaní pôžičky zvolili, požiadajte svojho veriteľa, nech Vám splatnosť pôžičky „natiahne“ na čo najdlhšiu dobu. Znížite si tak mesačnú splátku pôžičky, čo Vám môže značne odbremeniť rodinný rozpočet.

Konsolidujte pôžičky ešte predtým, ako začnete mať problémy

Ak máte viacero pôžičiek, skonsolidujte ich do jednej. Konsolidácia znamená splatenie viacerých pôžičiek jednou pôžičkou s nižšou úrokovou sadzbou a v rámci možností s vyššou dobou splatnosti. Na konsolidáciu môžete využiť akýkoľvek bezúčelový úver, pričom pravidlo je jednoduché: splatíte ním všetky menej výhodné úvery. Konsolidácia je skôr preventívnym opatrením, ktoré je dobré vykonať ešte predtým, než nastanú problémy so splácaním pôžičky. Ak už raz problém so splácaním máte, akákoľvek nová pôžička sa vybavuje oveľa zložitejšie.

Minipôžička je pôžičkou na čokoľvek a jej účel nie je potrebé dokladovať. Ako riešenie je vhodná v urgentných situáciách – na súrne zaplatenie nedoplatkov, nepredvídané výdavky týždeň pred výplatou a podobne. Na jej vybavenie nepotrebujete ručiteľa ani iné zabezpečenie

[–]