Časté otázky

Ako mám postupovať ak chcem využíť ochrannú dobu podľa zákona 177/2020 Sb. o niektorých opatreniach v oblasti splácania úverov v súvislosti s pandémiou COVID-19?
Dlžník oznámi veriteľovi, že má v úmysle využiť ochrannú dobu elektronicky na adresu odklad@minihotovost.cz

Oznámenie obsahuje označenie dlžníka, prehlásenie, že dlžník má v úmysle využiť ochrannú dobu z dôvodu negatívneho ekonomického dopadu pandémie COVID-19 na dlžníka, a označenie úveru, ktorého sa oznámenie týka. V prípade, že neobsahuje oznámenie označenie úveru, platí, že sa oznámenie týka všetkých úverov medzi dlžníkom a veriteľom.

Ochranná doba trvá od prvého dňa prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom veriteľovi bolo doručené oznámenie dlžníka, že má v úmysle využiť ochrannú dobu,
a) do 31. októbra 2020, alebo
b) do 31. júla 2020, v prípade, že dlžník v oznámení uvedie, že má v úmysle využiť takto skrátenú ochrannú dobu.

Tento zákon sa použije na úvery zjednané a čerpané pred 26. marcom 2020, pokiaľ tieto úvery nie sú k 26. marcu 2020 v omeškaní dlhšom ako 30 dní s plnením peňažného dlhu.
 
Aké podmienky získania minipôžičky musím spĺňať?
Vek pre poskytnutie minipôžičky je minimálne 18 rokov. Podmienkou je vlastný mobilný telefón, vlastný funkčný e-mail a vlastné číslo bankového účtu.
 
Čo mám robiť, ak nemám bankový účet? Je možné požiadať o minipôžičku s výplatou poštovým poukazom na moju adresu?
Áno. V prípade, že nemáte žiaden bankový účet, je možné pri vypisovaní žiadosti o minipôžičku požiadať o jej výplatu na adresu trvalého bydliska formou výplaty poštovou poukážkou. Pri schválení minipôžičky do 11:00 Vám príde poštový poukaz do poštovej schránky (na adresu trvalého bydliska) na druhý pracovný deň, odo dňa schválenia Vašej minipôžičky. Pri schválení minipôžičky po 11:00 Vám príde poštový poukaz do poštovej schránky na tretí pracovný deň, odo dňa schválenia Vašej minipôžičky.
 
Ako mám postupovať k získaniu minipôžičky?
Je to veľmi jednoduché. Vyplníte on-line žiadosť o pôžičku, ktorá obsahuje základné informácie o Vás. Pri vypĺňaní žiadosti musíte zadať Vaše správne osobné údaje, Vašu funkčnú e-mailovú adresu, Váš vlastný funkčný mobilný telefón a Vaše vlastné číslo účtu. V prípade žiadosti o výplatu minipôžičky formou poštového poukazu na adresu trvalého bydliska uveďte pri žiadosti túto možnosť. Následne prebehne krátky proces nášho spracovania a zhodnotenia, po ktorom Vám zašleme e-mailovú správu o schválení, príp. zamietnutí Vašej minipôžičky. E-mailová správa po schválení obsahuje aj prihlasovacie údaje do Vašej uživateľskej zóny. V danej zóne nájdete všetky informácie, vrátane zmlúv, súhlasov, stavu minipôžičky, stavu splátok a možnosť predĺženia. 
 
Na ako dlho si môžem požičať a koľko?
Požičať si môžete od 25 EUR do 450 EUR (noví klienti do 100 EUR). Splatnosť minipôžičky je do 7, 14, 21, 28 dní. Záleží akú variantu si pri Vašej on-line žiadosti o minipôžičku vyberiete. Nezabudnite si pred požiadaním zhodnotiť Vašu schopnosť splatiť pôžičku. 
 
Kedy budem mať peniaze na účte?
Závisí od času, kedy požiadate o pôžičku a od Vašej banky. V prípade, že máte rovnakú banku, požiadate počas pracovných dní (9.00-17.00) a minipôžička bude schválená, peniaze máte k dispozícii obratom na účte. V prípade, že požiadate mimo pracovnej doby, príp. cez víkend, peniaze Vám budú pripísaná najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri získaní minipôžičky na iné účty počítajte s časom potrebným na medzibankový prevod. Doba pripísania peňazí vždy závisí aj od doby pripísania a spracovania Vašou bankou. O zaslaní peňazí z našej strany Vám zašleme informáciu SMS správou.
 
Ako mám postupovať, ak nemôžem pôžičku splatiť včas?
Stačí keď kontaktujete zákaznícky servis na 0850 888 888 (volanie je v cene miestneho hovoru). Pôžičku si môžete jednoducho predĺžiť pred termínom splatnosti o koľko dní potrebujete.
 
Ako si posunúť termín splatnosti?
Prostredníctvom prihlásenia do užívateľskej zóny vyberiete v príslušnom menu počet dní, o koľko chcete minipôžičku predĺžiť (o 7, 14, 21, 28 dní), príp. nám pošlite žiadosť na náš e-mail info@minipozicka.sk. Následne uhradíte iba príslušný poplatok za predĺženie Vašej minipôžičky. Presnú sumu poplatku pri predĺžení splatnosti minipôžičky máte možnosť vidieť v užívateľskej zóne, príp. nám zavolajte na našu infolinku 0850 888 888 (volanie je v cene miestneho hovoru).
 
Môžem si u Vás požiadať o minipôžičku aj keď som podnikateľ?
Pri schvaľovaní žiadosti o minipôžičku nie je dôležité, či ste zamestnanec, alebo živnostník.
 
Kde nájdem svoju zmluvu a všetky ostatné informácie?
Zmluvu o úvere, zoznam Vašich súhlasov, presnú dobu splatnosti Vašej minipôžičky, možnosť predĺženia Vašej minipôžičky a možnosť zmeniť si niektoré osobné údaje nájdete vo Vašej klientskej zóne. Pri žiadosti o úver a jej schválení obdržíte na Váš e-mail prihlasovacie údaje do Vašej klientskej zóny, ktoré si starostlivo uschovajte.
[–]