Bankové účty

Naše účty sme v záujme rýchlosti prevodov od nás k Vám (v prípade splátok od Vás k nám) zriadili v nasledujúcich dôležitých bankách na Slovensku:
 
 
Po schválení Vašej minipôžičky Vám pošleme peniaze z týchto účtov. Doba pripísania peňazí na Váš účet závisí aj od doby pripísania a spracovania Vašou bankou. Ak nemáte účet v žiadnej z uvedených bánk, peniaze Vám zašleme do banky, ktorú vo svojej žiadosti uvediete, príp. na adresu trvalého bydliska poštovou poukážkou. Pre získanie minipôžičky na účty v iných bankách počítajte s časom potrebným na medzibankový prevod.
 
Na tieto účty tiež viete uhradiť Vašu minipôžičku. Nezabudnite pri Vašich úhradách VŽDY uviesť správny variabilný symbol (Vaše rodné číslo) pre identifikáciu a spárovanie Vašej platby. Pri Vašich splátkach z iných bánk rátajte s dlhšou lehotou na pripísanie úhrad na náš účet.
 

Disclaimer: 

MINIHOTOVOST, SE informuje klientov o možnostiach splácať svoje úvery vo vybraných bankách preferovaných klientmi, avšak pre jednoznačnosť zdôrazňuje, že nie je nijako majetkovo ani produktovo prepojená s bankami uvádzanými v zozname a nemá snahu z publikovaného zoznamu čerpať akúkoľvek nefinančnú ani reputačnu výhodu.
[–]