Férovosť na prvom mieste

• Splatenie pôžičky až v ôsmich bankách.
Vyberte si banku, v ktorej zrealizujete vklad alebo prevod.

• Možnosť predĺženia splatnosti a odpustenia penále.
Netrestáme Vás za to, že z nejakých príčin nemôžete splatiť svoj dlh včas. Dohodneme si odklad.

• Fungujeme na etickom princípe.
Naši pracovníci sa zaviazali k dodržiavaniu etického kódexu, ktorý Vám zaručuje férový prístup.

3benefity_newsletter-benefity3_OK2
 Ako si vybrať zodpovednú pôžičku ihneď?

Ako si vybrať zodpovednú pôžičku ihneď?

V prvom rade by Vám mali byť jasné všetky poplatky spojené s čerpaním úveru a kedy treba sumu vrátiť. Poskytovateľ by mal mať overiteľnú históriu.

V druhom rade by ste mali zodpovedne vyhodnotiť, z akého príjmu pôžičku aj s úrokom zaplatíte, poznačiť si splatnosť a detaily úhrady.

V treťom rade sa držte osvedčeného partnera.

Nepotrebujete pôžičku?
Žiadne výdavky? Hospodárite s rezervou a nepotrebujete aktuálne žiadne pôžičky? Zaslúžite si uznanie. Blahoželáme. Nech Vám podobné predsavzatia vydržia do celého roku 2016.

 Dôveryhodná minipôžička

Dôveryhodná minipôžička
Naše pôžičky pomohli vo viac ako 500-tisíc prípadoch. Naše pravidlá sú jasné. Presvedčte sa, keď to budete potrebovať, a nezabudnite: požičiavajte si zodpovedne!

[–]