Čo bude, ak prestaneme platiť účty?

Nákupné správanie spoločnosti sa od čias našich starých veľmi zmenilo – čoraz viac žijeme na dlh a vyžívame rýchle pôžičky resp minipôžičky. Chceme mať ihneď veci, ktoré nám spríjemňujú život, a tak si ich berieme na splátky. Občas však zabúdame, že dlhy a pôžičky musíme aj splácať. Výnimkou nie sú ani naši klienti, ktorí si požičajú hoci len „minihotovosť“.

Ak si berieme pôžičku, musíme si dobre zvážiť dva faktory.

 1. Naozaj potrebujem pôžičku?
 2. Budem mať dostatok financií na to, aby som ju mal potom z čoho splácať?

Niekedy však aj človeku, ktorý má najlepšie úmysly svoje pôžičky splácať, život skríži plány. Strata zamestnania, úmrtie v rodine, prírastok nového člena do domácnosti – jednoducho výpadok financií, s ktorými pravidelne každý mesiac počítame, zrazu zmizne.

Poradie, v akom prestávame platiť svoje účty

 1. Viete, že ako prvé prestanú ľudia splácať takzvané rýchle pôžičky? Napríklad aj pôžičky cez SMS alebo spotrebné úvery od banky, pod ktorými môžeme rozumieť napríklad kreditné karty, kontokorentné úvery alebo klasické spotrebné úvery.
 2. V druhej fáze, ak sa situácia zhoršuje, prestávajú ľudia platiť telekomunikačným operátorom a energetickým spoločnostiam.
 3. Ako posledné prestávajú platiť úvery na bývanie.

Každý poskytovateľ služby má záujem získať svoje peniaze naspäť čo najskôr a snaží sa dlžníka kontaktovať a vyriešiť problémy mimosúdne. Až keď dlžník dlhší čas nereaguje, nastupuje exekúcia, ktorá začína až po prevzatí upovedomenia o začatí exekúcie.

Postupy pri neplatení u jednotlivých dodávateľov

 Mobilný telefón

 1. Prvé upozornenie. Mobilní operátori posielajú SMS – býva to zvyčajne 2 až 4 dni po splatnosti faktúry; poplatok 0 eur.
 2. Druhá upomienka. SMS alebo písomná upomienka – po 7 až 10 dňoch po splatnosti faktúry; poplatok od 1,33 do 6 eur.
 3. Oznámenie. SMS s oznámením, že zákazníkovi obmedzia služby od určitého dátumu, ak nezaplatí za služby; poplatok 0 eur.
 4. Obmedzenie služieb. Nastáva na 17. až 29. deň po splatnosti, zákazník môže už iba prijímať hovory; poplatok: 10 až 20 eur.
 5. Odpojenie. Po 6 dňoch od obmedzenia, resp. mesiac po splatnosti faktúry sa pohľadávka ďalej vymáha; poplatok: 20 až 30 eur.
 6. Znovupripojenie. do 24 až 48 hodín; poplatok 0 eur.

Elektrina

 1. Výzva – 5 dní po splatnosti faktúry esemeskou alebo e-mailom, potom má zákazník 15 až 17 dní na zaplatenie, poplatok: 0 eur.
 2. Druhá upomienka. 9 dní po splatnosti faktúry poštou, uvádza sa už dátum možného odpojenia od elektriny; poplatok 3 eurá.
 3. Odpojenie. Po 23. dňoch od splatnosti sa firma snaží o telefonický kontakt, bez poplatku, po 30. dňoch automatické odpojenie, pohľadávka sa ďalej vymáha súdne alebo cez externé firmy.
 4. Znovupripojenie. Najskôr do 2 dní, poplatok 54,49 eura.

Plyn

 1. Prvá upomienka. Po 15 dňoch od splatnosti písomná výzva na zaplatenie s upozornením na možné odpojenie; poplatok 2 eurá.
 2. Odpojenie od dodávok plynu, odstúpenie od zmluvy dlh sa ďalej vymáha súdnou cestou.
 3. Znovupripojenie:
 • do 5 dní, ak dlžník zaplatí pred výpoveďou zmluvy firmou;
 • do 5 dní, ak zaplatí po výpovedi, musí ale uzatvoriť novú zmluvu;
 • ak sa prerušili dodávky plynu na viac ako 6 mesiacov, musí odberateľ predložiť aj revíznu správu, poplatok 76,28 eura (255 eur za zrýchlené pripojenie).

Voda

 1. Prvá upomienka. 9 dní po splatnosti faktúry, poplatok 0 eur.
 2. Druhá upomienka. 20 dní po splatnosti doporučene, upozornenie na možnosť prerušenia dodávky vody, poplatok 0 eur.
 3. Odpojenie. Ak po 30. dňoch dlžník stále nezaplatí, môžu ho odpojiť od dodávky vody, pred odstávkou vody spravidla kontaktujú klienta ešte telefonicky, pohľadávka sa ďalej právne vymáha.
 4. Znovupripojenie. Do 2 dní po uhradení všetkých pohľadávok, poplatok 33,46 eura + náklady za dopravu.
[–]