Aj klienti minipôžičky môžu využiť odloženie daňového priznania

Aj v čase vyšších výdavkov (najmä u živnostníkov), ktorým je napríklad platba daní, môžu klienti minipôžičky uhradiť svoje splátky včas. Môžu totiž svoje platby daní legitímne odložiť. Oceníme, ak klienti uhradia v prvom rade svoje predpísané splátky v termíne. Pokiaľ však nemajú naraz dostatok peňazí na úhradu splátky aj daní, je výhodnejší bezplatný posun podania daňového priznania a odvodu dane, než omeškanie sa so splátkou minipôžičky, ktoré môže znamenať vyššie náklady.

Posun daňového priznania

Posun daňového priznania je dobrý nástroj na preklenutie určitej hospodárskej situácie. Napríklad kvôli vyriešeniu druhotnej platobnej neschopnosti. Predĺžením lehoty priznania sa posúva aj platba dane, prípadne preddavkov. Predĺženie lehoty prináša nielen výhodu jej neskoršej platby, ale dlhšie možno pokračovať v platení nižších preddavkov na daň, lebo sú vypočítané z nižšej daňovej povinnosti predchádzajúceho roka.

Možnosť žiadať o odklad daňového priznania je prístupná aj pre fyzické osoby, teda aj pre klientov minipôžičky. Nemusíte posielať žiadosť a čakať na vybavenie; stačí, ak to daňovému úradu len oznámite prostredníctvom vypísaného formulára. Tento bezplatný posun podania daňového priznania je legitímny a bežný krok, o ktorom informuje Riaditeľstvo daní na internetovej stránke www.drsr.sk.

Bezplatný posun podania daňového priznania môže byť o 1 mesiac, 2 mesiace, alebo 3 mesiace. Ak teda potrebujete, neodovzdáte priznanie štandardne k 31. marcu, ale až v nasledujúcich mesiacoch. Pri zahraničných príjmoch môže byť odklad až do šiestich mesiacov. No špekulovať s odkladom priznania nie je podľa odborníkov namieste – zbytočne na seba upriamujete pozornosť daňovákov.

Vo všeobecnosti, ak nie ste naozaj v kritickej situácii, priznanie neodkladajte. Aj preto, že firmy majú k 30. júnu za sebou už polovicu hospodárskeho roka, z čoho im vyplývajú ďalšie povinnosti. Môže sa ľahko stať, že pre inú pracovnú zaneprázdnenosť nebude na priznanie a závierku čas alebo naopak.

[–]